Van 't veld: Op eigen benen in ons eigen knollenveld

Afdrukken
PDF

Maandagmorgen 29 april 2013 gedenkwaardige datum in het bestaan van het “”Schoffelgenootschap”.

Want voor de eerste keer ging dit genootschap optreden op eigen veld. En niet zonder succes. Want bij aankomst bij het veld was er pas een deelnemer, doch alras werden het er meer en werd naar het veld gegaan met 4 schoffelaars. Voorwaar geen slecht begin. Edoch alvorens het veld te kunnen betreden moest een “” LINT’’ worden doorgeknipt en dat karweitje werd door de verhuurder, die ijlings uit zijn woonstulp aangesneld kwam, met vaardige hand gedaan. Applaus. Het echte werk kon beginnen.

Na een behoorlijke poos werden de vier schoffelaars verrast met het bezoek van een niet inzetbare schoffelaar met zoon en kleinkind. En warempel er kwam nog een niet direkt inzetbare schoffelaar zich melden. Beiden zijn op dit moment wegens ziekte niet inzetbaar en daarom wensen wij, die wel inzetbaar zijn, deze mensen van harte beterschap. Maar heel fijn dat beide personen op de koffie kwamen. Deze koffiepauze vond plaats in een geheel nieuw onderkomen namelijk een in de volksmond geheten Pipowagen. Een luxueus onderkomen tegenover het onderkomen( een schaftkeet) op het andere veld. Zoals gewoonlijk had onze voorzitter koffie meegebracht en een andere schoffelaar een bescheiden versnapering in de vorm van gevulde koeken. Hoewel we deze morgen met vier hoogwaardige schoffelaars het gehele veld ( ja U leest het goed) geklaard hebben is uitbreiding van het genootschap zeker gewenst. En alsof de voorzienigheid optrad heeft zich een nieuwe schoffelaar aangemeld bij de ballotage commissie. Na het beantwoorden van een aantal vragen zoals , bent een u links of rechts handig schoffelaar en schoffelt u voor of achteruit werd deze persoon zijnde Jan Dijkhoff Sr. Aangenomen. Dit verbetert tevens de verstandverhouding tussen de voorzitter en Jan Dijkhoff Jr. wat direct merkbaar werd tijdens onze conversatie in de Pipowagen. Maar dit ter zijde. Onder welke tak van het Schoffelgenootschap deze nieuwe aanmelder gaat vallen is nog niet uitgekristalliseerd. Het kan zijn onder de tak “Schoffelaar” of onder de tak “Schoefelaar” Dit zal in overleg met betrokkene en de overige van het Genootschap nog nader vastgesteld dienen te worden.

Tot zover een weergave van deze gedenkwaardige maandag morgen op een knollenveld ergens in Nederland.

Een Schoffelaar? Schoefelaar

Buurtschap Hazestraat
Bloemencorso Valkenswaard
www.twitter.com/hazestraat  (meld je aan!)

Volg ook bloemencorso Valkenswaard www.twitter.com/BC_Valkenswaard